Dopravně-psychologické vyšetření dle zákona z 133/2011 a dle zákona 101/2013 Sb.

Na našem pracovišti provádíme vyšetření řidičů profesionálů pro osobní i nákladní vnitrostátní a zahraniční dopravu, vyšetření učitelů autoškol, taxi, řidičů těžké dopravy, nebezpečných nákladů, řidičů vozidel s předností v jízdě (sanitky, hasiči) a také vyšetření řidičů amatérů.

Dopravně-psychologické vyšetření vybodovaných řidičů dle zákona 133/2011 §123d a řidičů žádajících vrácení řidičského průkazu dle zákona 101/2013

Toto vyšetření je platné pouze od akreditovaných psychologů viz §87a odst. 4, 5abcd.

Rozhodnutí Ministerstva dopravy o udělení akreditace našemu pracovišti

k nahlédnutí na tomto odkazu: udělení akreditace

Vyšetření je prováděno dle platné metodiky schválené ADP ČR.

Naše pracoviště je vybaveno nejmodernější diagnostickou technikou VTS (Vienna Test System). Tato technika je akreditovaná pro dopravně-psychologické vyšetření ve všech zemích EU.

Můžeme provádět i vyšetření kombinované s klinickým posouzením duševního stavu a náš nález je potom platný i pro oblast zdravotní (vyšetření klinickým psychologem).

Provádíme i poradenskou a expertizní činnost, to je i vyšetření se speciálním zaměřením.

Vyšetření řidičů: 4 řidiči / 1 den viz aktuální termíny
Začátek: 8:30
Doba trvání:3-4 3-4 hodin
Řidiči ND, OD, MKD, ODZ, ADR a vyšetření na žádost lékaře 2.450 Kč (včetně DPH 21%)

vyšetření dle norem EU

Vyšetření ke vrácení ŘP 2.750 – 2.950  Kč (včetně DPH 21%) - dle závažnosti přestupku
Jiný termín je možné dohodnout telefonicky

Povinností řidiče je přinést s sebou aktuální výpis z EKŘ, OP, v případě potřeby brýle.

Upozornění:

Pouze vyšetření akreditovaným dopravním psychologem má právní validitu a je uznáváno i v zahraničí.

Kontakty:

Psychologická laboratoř:     777 345 000, 777 580 888


PhDr. Hudeček Alois
dopravní psycholog
prezident Asociace dopravních psychologů ČR
Tel.: 777 580 888

PhDr. Kolda Pavel
dopravní psycholog
soudní znalec v oboru klinické psychologie

PaedDr. Mgr. Dan Blaha
dopravní psycholog

PhDr. David Štěpánek
dopravní psycholog