Účel dopravně psychologického vyšetření

Účelem dopravně psychologického vyšetření není jen získat potvrzení, ale jeho poslání je hlavně preventivní. Na základě výsledků upozornit řidiče na možné sklony či tendence, kterých si nemusí být vědom, ale mohou vést k nehodovému jednání. Tím je možné minimalizovat dopravní nehodovost profesionálů. Takové vyšetření může kvalitně provést jen kvalifikovaný dopravní psycholog s praxí!