Upozornění

Jak poznáte akreditovaného dopravního psychologa?

- Prokáže se rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR o udělení akreditace

- Viz seznam akreditovaných psychologů.

- Vyšetření je opatřeno kulatým razítkem ADP ČR

- Prokáže se diplomem o postgraduálním studiu (atestaci) na FF UP z dopravní psychologie

Toto upozornění je motivováno především ochranou zájmu veřejnosti před nekvalifikovaným působením v oblasti vyšetřování psychické způsobilosti řidičů.