Vzdělávací program Dopravní psychologie

Program celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. pořádá katedra psychologie FF University Palackého v Olomouci a katedra psychologie FF University Karlovy v Praze ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů.

Vzdělávání obsahuje 200 hodin výuky a probíhá na katedře psychologie FF UK v Praze  a na katedře psychologie FF UP  v Olomouci.

Přihlášení do vzdělávacího programu a další informace:

Mgr. Dana Černochová
E-mail: dana.cernochova@email.cz
Tel. 241 440 413